Бюджет 2015 року

                                                                                         

ШКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок шоста  сесія шостого скликання

 

село Шкарівка                                                                       13  січня 2015 року

Р І Ш Е Н Н Я

Про сільський бюджет Шкарівської

сільської ради на 2015 рік

 

  Керуючись  Законом України « Про державний бюджет на 2015 рік», та  на

підставі сесії Білоцерківської районної ради  « Про районний бюджет Біло –

церківського району на 2015 рік від 30.12.2014 року.

      

    В И Р І Ш И Л А :

 

1        Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2015 рік у сумі : 10139600гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 8559600грн., спеціального фонду бюджету 1580000грн., у тому числі бюджету розвитку 1500000грн. /додаток №1/.

2       Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2015 рік у сумі 10139600 гривень., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету визначено у сумі 8559600грн., та спеціального фонду бюджету 1580000 грн., у тому числі бюджету розвитку 1500000грн. за функціональною /додаток №3/ структурою бюджету.

3       Установити  оборотний  касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі  1500 грн.

4.     Дозволити сільському голові протягом бюджетного періоду  у

Виняткових випадках  з обґрунтованих причин здійснювати перерозподіл видатків за функціональною та економічною  класифікацією в межах загального обсягу  його бюджетних призначень.

5.     Затвердити перелік захищених статей видатків загального

     фонду    сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

-         оплата праці працівників бюджетних установ /код 2110/ ;

-         нарахування на заробітну плату /код 2120/ ;

-         придбання медикаментів та перев»язочних матеріалів / код 2220/ ;

-         забезпечення продуктами харчування /код 2230/ ;

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270/;

       -    поточні трансферти населенню /код 2700/ ;

-         поточні трансферти місцевим бюджетам /код 2620/;

6. Затвердити  на 2015 рік перелік об”єктів /згідно з додатком № 4 до цього рішення/, фінансування яких буде здійснено за рахунок бюджету розвитку.

7. Додатки №1,3,4,5  до цього рішення є його невід»ємною частиною.

8. Це рішення вводиться в дію з 01.01.2015 року.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів , бюджету та цін.

 

      Сільський голова                                                                   А.Г.Бондар

 

№ 46-526

Шкарівcька сільська рада - офіційний сайт
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України