Рішення


ШКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

двадцять перша сесія сьомого скликання

 

село Шкарівка                                                                21 червня 2018 року

 

 Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення ставок земельного податку та орендної плати

за земельні ділянки на 2019 рік.

 

         Заслухавши інформацію сільського голови, керуючись пунктом 35 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 206 Земельного кодексу України, статтями 269-271, 274, 277, 281-287, 289 Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити ставку земельного податку за забудовані земельні ділянки (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)  в межах населеного пункту  Шкарівської сільської ради, що становить -  0,03% від їх нормативної грошової оцінки;

2. Встановити ставкуземельного податкузаземельні ділянки сільськогосподарських угідь(для ведення особисто-селянського господарства)в межах населеногопункту Шкарівської сільськоїради, що становить – 0,01% від їх нормативної грошової оцінки;

3.  Встановити ставкуземельного податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь(для товарного сільськогосподарського виробництва)замежаминаселеногопунктуШкарівської сільськоїради, що становить 1,0% від вартості одиниці площі ріллі по області;

4. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеногопункту Шкарівської сільськоїради, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5відсотків від вартостіодиниці площіріллі по області.

5. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки,  які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) у розмірі 5,0 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

6. Встановити ставку земельного податку для суб’єктів господарювання на земельні ділянки (незалежно від їх місця знаходження), нормативну грошову оцінку яких проведено – 3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

7.  Встановити ставку оренди наземельні ділянки сільськогосподарських угідь(для городництва)у розмірі 2відсоткивід вартостіодиниці площіріллі по області.

7.  Встановити ставку оренди для суб’єктів господарювання на земельні ділянки (незалежно від їх місця знаходження) у розмірі від 3 до 12відсотків від вартості землі (відповідно договору та рішення сесії).

 

9. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

9.1. Від сплати земельного податку звільняються:

9.1.1. інваліди першої і другої групи;

       9.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

9.1.3. пенсіонери (за віком);

9.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

9.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

9.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 9.1, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

9.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

9.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

9.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

9.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

9.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

9.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

9.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 9.1 , має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 

10. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб.

10.1. Від сплати податку звільняються:

10.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

10.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

10.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

10.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

10.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

10.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установта організацій.

 

11. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

11.1. Не сплачується податок за:

11.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

11.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

11.1.3. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

11.1.4. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

11.1.5. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

11.1.6. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

11.1.7. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

12. Особливості оподаткування платою за землю, податковий період плати за землю, порядок обчислення плати за землю, строк сплати плати за землю визначається Податковим кодексом України.

13. Копію рішення сільської ради надати до  Білоцерківського відділення ГУ ДФС у Київській області для проведення нарахувань та контролю своєчасної сплати земельного податку.

14. Контроль за виконанням рішенням  покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та цін.

 

 

 

Сільський голова                                                         А.Г.Бондар

 

№21-239 

 

 

Шкарівcька сільська рада - офіційний сайт
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України