Рішення


                                                      

ШКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

двадцять перша сесія сьомого скликання

         

село Шкарівка                                                                    21 червня 2018 року

Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення ставок акцизного податку

 з  реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної

торгівлі  підакцизних товарів на 2019 рік.

 

         Відповідно до пункту 8.3 статті 8; підпункту 9.1.4, пункту 9.1 статті 9;

Пункту 10.5 статті 10;  підпункт 12.4.1;  12.4.4 пункту 12.4 статті 12; підпункту 14.1.6; підпункту 14.1.212, пункту 14.1  статті 14 підпункту 213.1.9, пункту 213.1 статті 213; підпункту 215.3.10, пункту 215.3 статті 215; статті 216 Податкового Кодексу України із змінами внесеними Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VІІІ, керуючись пунктом 24 статті 26, пунктом 1-5 статті 59, пунктом 1 статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

         1. Установити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних  товарів в розмірі 5% вартості  підакцизних товарів (з податком на додану вартість).

         2. Установити :

         2.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий періоди.

         2.2.Особа - суб’єкт  господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.      

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Білоцерківську ОДПІ ДФС у Київській області.

 

 

 

 

                  Сільський голова                                      А.Г.Бондар

         №21-242

Шкарівcька сільська рада - офіційний сайт
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України