Рішення


                                                      

ШКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

двадцять перша сесія сьомого скликання

         

село Шкарівка                                                                   21 червня 2018 року

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про  встановлення  ставки податку  на  транспорт

 на території Шкарівської сільської ради на 2019 рік.

 

         Відповідно до пункту 8.3 статті 8; підпункту 10.1.1, пункту 10.1,;  10.2; 10.5 статті 10, статті 267  Податкового Кодексу України із внесеними змінами Законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VІІІ, керуючись пунктом  24 статті 26, пунктом 1-5 статті 59, пунктом 1 статті 69  Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

         1. Установити на території Шкарівської сільської ради податок на майно в частині транспортного податку на 2019 рік.

 

         2. Затвердити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний  рік у розмірі 25000 (двадцять п’ять тисяч) гривень за кожен легковий автомобіль, які використовуються до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000куб.см.

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Білоцерківську ОДПІ ДФС у Київській області.

 

 

 

 

 

                  Сільський голова                                      А.Г.Бондар

         №21-243

 

 

 

 

Додаток до рішення

 21 сесії УІІ скликання

Шкарівської  сільської ради

від 21.06.2018 року

№21-243

ПОЛОЖЕННЯ
про транспортний податок в Шкарівській  сільській раді

 

1. Платники податку

 Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2 цього Положення є об'єктами оподаткування.

2. Об'єкт оподаткування

 Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2 цього Положення.

 

4. Ставки податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2 цього Положення.

                                                           5. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

                                                 6. Порядок обчислення  та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2019року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2018року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексуУкраїни, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

7. Порядок сплати податку

 Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

8. Строки сплати податку

 Транспортний податок сплачується:

            а)   фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

   б)  юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

9. Строк та порядок подання звітності  про обчислення і сплату податку

 

9.1.  Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку та подають до контролюючого органу  річну податкову декларацію до 20 лютого поточного року з розбивкою річної суми  рівними частками поквартально.

9.2. Платникам податку-фізичним особам обчислення суми податку здійснюється контролюючим органом, який надсилає (вручає) податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку за місцем податкової адреси платників (місцем реєстрації) до 1 липня базового податкового (звітного) періоду (року).

 

 

 

Секретар ради                                                                                  А.А.Балас

Шкарівcька сільська рада - офіційний сайт
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України